Noteer alvast in uw agenda ! Zaterdagmiddag 6 januari 2018 vanaf 14.00 uur op school de traditionele Nieuwjaarsborrel! Iedereen is van harte welkom!

Vrijdagavond 26 januari vindt de jaarvergadering plaats, natuurlijk hebben we weer een leuk programma in petto, de nieuwsbrieven hierover volgen nog!

Helaas zult u eerst nog geen digitale nieuwsbrieven ontvangen, de animo blijkt hiervoor toch te gering  te zijn.