Gemeente Hof van Twente gaat samen met Platform Buurtschappen duurzame initiatieven van groepen inwoners stimuleren en ondersteunen. Daarmee willen zij invulling geven aan de wens van inwoners om zelf duurzame initiatieven te ontplooien. Platform Buurtschappen heeft aangegeven hier graag een rol in te willen spelen. De gemeente en het Platform willen samen met (groepen) inwoners op zoek naar goede ideeën en initiatieven om onze gemeente verder te verduurzamen. Op welke manier dat precies vorm gaat krijgen, is nog niet helemaal duidelijk. Besloten is dat er een bijeenkomst wordt gehouden door en onder leiding van de gemeente, met bestuursleden en betrokkenen van alle buurtschappen. Dat overleg is bedoeld om samen te kijken hoe een duurzaamheidscommissie vorm kan worden gegeven. De bijeenkomst zal gehouden worden op maandag 9 januari aanvang 20.00uur Het zal plaats vinden bij de Familie Bussink Dijkerhoekweg 5 te Markelo Zie ook onderstaande link:

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2016/12/artikel/gemeente-en-platform-buurtschappen-samen-zoeken-hoe-duurzame-doelstellingen-kunnen-worden-gehaald-2.html

csm_Tineke_Schepers_-_Kerspel_Goor_1_aac5a52ced