Dinsadga avond 1 augustus kwam Rik Wessels namens het Maarkels nieuws bij Pinkert om de dames van de wagencommissie Anja krebbers en Margret Stoelhorst te interviewen over het verloop van de bouw van de optochtwagen.

Dat er volop gewerkt werd blijkt wel uit onderstaande foto’s !