vrijdag 19 oktober a.s. wordt alweer voor de tiende maal een Buurtquiz georganiseerd. Heb je zin om mee te doen? Geef je dan voor 5 oktober op bij Joke Stevens tel. 06-33000771

Zoals gebruikelijk vindt de Buurtquiz plaats in Het Beaufort. Deelnemende teams dienen om 19.30 uur aanwezig te zijn. De quiz begint om 20.00 uur.Het winnende team doet mee aan de Hofquiz begin volgend jaar.

De volgende regels gelden:

Per buurt spelen drie kandidaten de quiz
Er is geen leeftijdsbeperking
Wanneer de coach geen deel uitmaakt van dit drietal staat hij/zij in het publiek
Open vragen
Per goed antwoord wordt één punt gegeven
Er mag voor één ronde een joker worden ingezet, maar niet op het onderdeel Markelo in Beeld. Op welk onderdeel dit is, mag op de avond zelf bepaald worden.
Bij een gelijke eindstand van twee of meer buurten wordt een benaderingsvraag gesteld.
De buurten zijn herkenbaar door een naambordje
De onderwerpen van dit jaar zijn:

Sport – WK Voetbal en Olympische Spelen
Muziek
Beeldende Kunst en Film
Nederlandse taal
Beaufort Boulevard
Zuid Amerika
Verkeer
Breinbrekers
Nieuws 2018
Markelo in Beeld

Na de vijfde ronde is er een pauze. Na afloop volgt de puntentelling en eventueel juryberaad, waarna de prijsuitreiking zal volgen. Daarna is er een gezellig samenzijn.