Namens het bestuur van de buurtvereniging wensen
wij u allen prettige kerstdagen en alvast een gezond
en gelukkig 2020 toe.
Tot ziens op één van onze activiteiten.