‼️??????????? ??????????? ?? ?????????‼️

Beste buurtgenoten,

Een aantal betrokken inwoners van onze buurtschap heeft het initiatief genomen om een nieuwe commissie op te richten.
Deze commissie is een orgaan tussen de buurtschap en de gemeente.
Ze zijn een aanspreekpunt en gesprekspartner ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen,
bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening en leefbaarheid.
Wil je meer weten over de nieuw te vormen commissie? Of heb je interesse om zitting te nemen in deze commissie?
Graag! Kom en meld je aan.

Op deze avond word je tevens bijgepraat door de coöperatie Buurtpark Herike-Elsen over de huidige stand van zaken
van het zonnepark op het voormalig AZC terrein. Ook de gemeente Hof van Twente is aanwezig.
Jeroen Overbeek zal vertellen hoe de gemeente tegen de nieuw te vormen commissie aankijkt en vertellen over de ontwikkelingen
rondom het zonnepark. Tijdens deze avond is er voldoende ruimte om je vragen te stellen!

Kom dinsdagavond 14 september naar de gemeenschapsruimte bij Elserike.
We starten om 20:00 uur.
De koffie en thee staan klaar.

Heel graag tot dan!

Kan een afbeelding zijn van de tekst 'Hartelijk welkom!'