? OM ALVAST TE NOTEREN ?

Hierbij alvast een aantal activiteiten en data om te noteren!
*NIEUWJAARSVISITE – Zaterdag 8 januari 2022

*JAARVERGADERING – Vrijdag 21 januari 2022

*TONEELAVONDEN –
Vrijdag 4 maart, zaterdag 5 maart, woensdag 9 maart, vrijdag 11 maart en zaterdag 12 maart 2022

Alle activiteiten en data zijn onder voorbehoud.
We zijn afhankelijk van de op dat moment geldende Coronamaatregelen.
Laten we hopen dat de regels snel versoepelen, zodat onze activiteiten weer doorgang kunnen vinden.