Op vrijdag 20 oktober wordt weer de jaarlijkse buurtquiz gehouden in cultureel centrum het Beaufort te Markelo. Natuurlijk doen wij als buurt ook weer mee aan deze leuke quiz!

We zoeken 3 personen om hier aan deel te nemen. De algemene kennis wordt getest d.m.v open vragen over een 10 tal onderwerpen. De winnaars van deze avond gaan in februari meedoen met de grote Hofquiz.  Opgave is mogelijk tot 6 oktober bij Joke Stevens tel.06-33000771