Vandaag ziet ook Hendri Zendman Abraham via deze weg nogmaals van harte gefeliciteerd
namens Familie, Buurt en de Kameraden. Vandaag was Hendri enorm verrast door
de drive thru die speciaal voor hem georganiseerd was. Nog vele goede en gezonde jaren
toegewenst.