Op vrijdagavond 25 februari was onze jaarvergadering.
We wilden het graag fysiek organiseren, dat is gelukt en hoe! Ruim dertig buurtgenoten waren aanwezig.
De avond begon met verschillende presentaties. Allereerst een overzicht van alle activiteiten van 2021.
Aan de hand van foto’s werden alle activiteiten nog eens een keer belicht.
Ondanks dat het door Corona geen makkelijk jaar was zijn we trots dat we toch nog heel veel activiteiten wel hebben kunnen organiseren.
Het jaaroverzicht werd gevolgd door het financieel verslag van het buurtbestuur, Stichting Beheer Gebouw en de AED.
Daarna werden er diverse manden uitgereikt aan een aantal buurtgenoten. Dit als dank voor een dienst in het afgelopen jaar.
We doen het samen, samen maken we de buurt ?Er vond ook nog een bestuurswisseling plaats.
Fea Oonk heeft afscheid genomen van het buurtbestuur. Fea bedankt! Petra Olthof komt het buurtbestuur versterken.
Petra van harte welkom! Gerdien Pinkert heeft namens de jubileumcommissie uitleg gegeven over het op handen zijnde feestweekend van 1 tm 6 juni.
Herike-Elsen bestaat namelijk 45 jaar. Niet alles kon worden verteld, maar het beloofd een geweldig weekend te worden!

Na afloop was het tijd voor een gezellig samenzijn.
Onder leiding van de Folkloristische Vereniging Markelo werd er gezongen en gedanst!
Dat verliep geweldig, de sfeer zat er al snel in. Bedankt voor jullie medewerking.

Al met al was het een ouderwets gezellige avond!
Dank allemaal voor de komst.

Tot ziens op één van de volgende activiteiten!

Voor meer foto’s zie onderstaande link

https://photos.app.goo.gl/nVMx8NmzAkTgkGwe8