Na meer dan 40 jaar in het bestuur van “de Elsener Aarm” te hebben gezeten heeft Jan Wessels maandagavond
afscheid genomen van de vereniging. Jan heeft jaren de functie van secretaris en penningmeester ingevuld.
Hij deed dit altijd zeer nauwkeurig en vol overgave. In 2000 was Jan nauw betrokken bij het tot stand komen
van het boekje: “Met ’n buul op trad”. Dit werd uitgegeven in het kader van het 125-jarig jubileum van de vereniging. Zijn plaats in het bestuur wordt ingenomen door Willem Hegeman.