Tijdens de laatste toneelavond zijn Annie Vasters en Dini Hoevink in het zonnetje gezet, zij hebben maar liefst al 40 jaar deelgenomen aan toneel in de vorm van souffleren of acteren. Via deze weg willen we alle spelers en bezoekers nog enorm bedanken voor hun inzet en interesse het was wederom een succes.