Door de aanscherping van de corona regels is besloten om de buurtdienst
van a.s. Zondag 14 November niet door te laten gaan.

De voorbereidingscommissie