De laatste donderdag van September is er traditiegetrouw het Najaarsoverleg van Platform Buurtschappen Hof van Twente, dit keer waren we te gast in Markvelde. Ook nu waren alle 13 buurtschappen weer ruim vertegenwoordigd en was de agenda rijkelijk gevuld met interessante thema’s zoals;
– Introductie Duurzaamheidsprijs 2019
– Toelichting op Informatieavonden Buitengebied
– Overleg met college B&W & Nieuwe Collegebezoeken
– Verdeelsleutel Activiteitensubsidies Buurtschappen 2019
– Bestuurswisseling lid Pothoek en Markelosebroek

Maarten Nieboer was aanwezig namens de Gemeente Hof van Twente om ons alvast wat te vertellen over de komende 4 “Informatieavonden Buitengebied” te beginnen op 1 okt. in Markelosebroek en bij afwezigheid van Marianne Hutten vertelde hij ook over de nieuwe Duurzaamheidsprijs 2019.

In vervolg op het jaarlijkse overleg van het DB met het College van B&W is er besloten dat er ook voor 2019/2020 weer bezoeken van het College aan de buurtschappen zullen worden gepland.

Een commissie, met wisselende samenstelling, had ook dit jaar de subsidieverdeling goed voorbereid en na een korte toelichting werden de getallen unaniem aangenomen. Het is fijn om te zien dat de saamhorigheid onderling tussen de Buurtschappen zo enorm groot is en bevestigd zo andermaal het bestaansrecht van het Platform Buurtschappen Hof van Twente als vertegenwoordiging namens alle buurtschappen richting het openbaar orgaan…

Wat de bestuurswisseling betreft….. later meer…….

St. Platform Buurtschappen Hof van Twente bestaat uit;
Buurtvereniging de Achterhoek, De Hoff Azelo, De Ha, Buurtvereniging Dijkerhoek, Esbrook, Buurtschap Elsenerbroek Markelo, Herike-Elsen, Kerspel Goor, Buurtvereniging Markelosebroek, Markvelde, Buurtvereniging de Pothoek, Stokkum.Info, Wiene Zeldam

zie ook onderstaande site ban het platform:

Home