Op woensdagmiddag 14 maart 2018 vindt er een unieke bijeenkomst plaats waar ook de bewoners van Herike-Elsen  in geïnteresseerd kunnen zijn:

In het kader van de tentoonstelling ‘110 jaar coöperaties in Markelo ‘  in Eungs Schöppe,  wordt deze middag georganiseerd in samenwerking met het Beaufort.

Het is een bijeenkomst waarin sprekers zullen langskomen van de Rabobank, Arkervaart en Friesland Campina. Zij zullen gaan spreken over hoe de coöperaties in Markelo  zijn ontstaan en wat zij nu nog doen als coöperatie voor ons dorp.

Datum                : woensdagmiddag 14 maart 2018
Plaats                  : Het Beaufort
Aanvang             : 13.30 uur
Entreeprijs         : EUR 5,= inclusief consumpties
Opgave via         : info@hetbeaufort.nl

zie ook onderstaande link:

110 jaar Markelo’s Coöperaties