Donderdag 30 maart vond er weer een vergadering plaats van het Platform buurtschappen van de Hof van Twente, dit maal werd het gehouden in de voormalige school van Elsenerbroek.

Dit platform is een stichting , opgericht door de gezamenlijke buurtschappen en waar deze dan ook allemaal zitting in hebben. In de loop der jaren is het Platform Buurtschappen steeds meer een aanspreekpunt geworden voor de gemeente enerzijds en voor de besturen van de buurtschappen anderzijds. Onderwerpen als aanleg glasvezel, windmolens, en duurzame energie etc. worden hier besproken

De gemeente Hof van Twente bestaat naast de 6 kernen uit 13 buurtschappen. In die buurtschappen wonen gezamenlijk ongeveer 11.000 mensen, dat is een derde deel van het totaal aantal inwoners van de gemeente.

Heeft iemand uit de buurt interesse om naar een dergelijke vergadering te gaan, dan kan dit doorgegeven worden aan het buurtbestuur.

zie ook onderstaande link:

Home