De gemeente Hof van Twente organiseert op dinsdag 10 april een informatieavond over Toekomstgerichte erven.

Buro UPP is door de gemeente Hof van Twente in de arm genomen om te ondersteunen in de communicatie rond deze informatieavond.

De gemeente heeft samen met de provincie een proefproject opgezet in de buurtschappen Herike-Elsen en Elsenerbroek. Dit project wordt Toekomstgerichte erven genoemd. De erfeigenaren in het projectgebied zijn eind 2017 schriftelijk benaderd en gevraagd om een reactie te geven.  Dit project noemen we Toekomstgerichte erven. Kort gezegd krijgt men in dit project de kans om samen met een gebiedsmanager iemands erf toekomstbestendig te maken. Men gaat samen op een rij zetten wat daar voor nodig is. De gebiedsmanager is bekend met wet- en regelgeving en subsidies waar men gebruik van kan maken en kan  helpen de plannen concreet te maken. Zo komt men samen tot een programma .

 Ook is er (weliswaar gelimiteerd) in andere gebieden ruimte om deel te namen aan dit project.

Zie ook onderstaande link:

https://www.hofvantwente.nl/wonen/buitengebied/toekomstgerichte-erven.html

Hof van Twente info avond toekomstgerichte erven