Donderdagavond 12 oktober nam Wim Jansen, tijdens de vergadering van het Platform Buurtschappen afscheid als voorzitter. Toen de vergadering ten einde liep, werd Wim verrast door de komst van o.a. burgemeester Ellen Nauta, die hem mocht onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  Ook zijn familie was gekomen en zijn zoon gaf een toespraak voor deze bijzondere bijeenkomst. Verder waren er een zeer groot aantal oud-leden gekomen uit diverse buurtschappen die in het verleden bij hem in het bestuur hadden gezeten.

Tijdens de toespraken door  de burgemeester en door Truida Wissink  werd Wim geprezen voor zijn tomeloze inzet voor het Platform buurtschappen en voor enkele andere stichtingen. Zo heeft hij zich o.a hard gemaakt voor de ‘status aparte’ voor buurtschappen, drukriolering, glasvezel, behoud van kleine buurtschapsscholen en duurzame energie in het buitengebied.

Ook memoreerde ze aan de betrokkenheid van Jansen bij de komst van het AZC in Azelo. “Namens mijn collega Rob Welten vermeld ik jouw uiterst positieve en nuttige verbindingsfunctie de je vervulde tussen de instanties, COA en overheid enerzijds en de samenleving en maatschappelijke organisaties anderzijds. Het was mede jouw verdienste dat de directe omgeving altijd in verbinding is gebleven en er geen grotere spanningen of conflicten zijn opgetreden.

In het dagelijks bestuur zal Jan ten Hove  de voorzittershamer overnemen, Ceciel Boode blijft aan als secretaris en Bart van Groningen zal de nieuwe penningmeester worden.

Voor buurtschap Azelo zal Anette Jansen als nieuw bestuurslid plaatsnemen.