Eind november vond er een bijeenkomst plaats over de nieuwe bestemming van het voormalig AZC terrein, daarna bleef het lang stil. Een aantal buurtgenoten zijn echter de ontwikkelingen hieromtrent wel blijven volgen.
En willen hierover graag met de geïnteresseerde buurtgenoten bijpraten  en samen met hen sparren over de opties die er zijn voor de buurt.
Iedereen wordt uitgenodigd op dinsdag 31 januari op school Elserike van 20.00 tot 21.30 uur.
klompjan_gerrit_smit