Onderstaand het bericht in Dagblad Tubantia van donderdag 2 februari j.l.  Dit naar aanleiding van de bijeenkomst van dinsdag 31 januari op school.
image-6873121
MARKELO – Inwoners van de Markelose buurtschap Herike-Elsen maken zelf een plan voor park met zonnepanelen op het voormalige azc-terrein Klomjan.

Het plan voor een zonnepark wordt gemaakt onder de vleugels van de binnenkort op te richten coöperatie Buurtpark Herike-Elsen. Het initiatief komt volgens woordvoerster Angela Pigge voort uit onvrede met de gang van zaken over het voornemen van het Dokkumse energiebedrijf PowerField Nederland om op het voormalige azc-terrein een park met 28.800 zonnepanelen te bouwen.

Verbazing
Na de informatiebijeenkomst van eind november vorig jaar over het plan van PowerField Nederland bleef het, zegt Pigge, stil. ‘De buurt is daarover verbaasd en verontwaardigd. De inwoners willen bij verdere planvorming worden betrokken, maar hoorden niets, terwijl er wel allerlei verhalen de ronde deden’, zegt Pigge.

Volgens de ‘verhalen’ zou PowerField op 2 van het 10 hectare grote azc-terrein woningen willen neerzetten. Ook zou het energiebedrijf de grond na aankoop voor 1,4 miljoen euro met een miljoen euro ‘winst’ hebben doorverkocht aan een andere partij. Verder werd op een website gemeld dat de gemeente al een vergunning voor het zonnepark had verleend, terwijl het om ontwerpvergunning gaat die tot 23 februari ter inzage ligt. De tekst op de website bv is inmiddels aangepast.

Actieve houding
Zegsvrouwe Pigge: ‘We willen niet ageren of achterover leunen, maar komen nu zelf in actie. Het gaat immers om een groot terrein. Er komt wat op de buurt af. Dit is het begin, we kiezen een actieve houding. We willen zelf formuleren wat er op het stuk grond mogelijk is, waar behoefte aan is en welke kant we moeten opgaan.’

Een hobbel voor buurtbewoners om op ‘Klompjan’ een zonnepark te realiseren is dat de grond eigendom is van Zonneperceel V bv, die deel uitmaakt van PowerField. Dit energiebedrijf uitkopen is volgens haar een optie. Maar samenwerking met PowerField of een zonnepark elders in het Markelose buitengebied behoren eveneens tot de mogelijkheden. ‘We zien wel waar we uitkomen, we sluiten niks uit’, zegt Pigge.

Samenspraak
In een recente mail aan omwonenden van het voormalige azc-terrein bevestigt PowerField dat er plannen voor – ook – woningbouw zijn en dat die in ‘samenspraak met de buurt’ worden ontwikkeld: ‘Randvoorwaarden voor deze ontwikkelingen zijn onder andere dat het plan door de buurt breed wordt gedragen en dat het plan economisch haalbaar is.’ In maart houdt het Friese energiebedrijf daarover opnieuw een inloopbijeenkomst.

Jean-Louis Bertholet van PowerField beaamt dat de grond voor 2,4 miljoen euro is doorverkocht aan de gelieerde Zonneperceel V bv. Van een winst van 1 miljoen is echter geen sprake, zegt hij. Bertholet: ‘Die 1 miljoen is bedoeld voor allerlei aanloopkosten, zoals nadere onderzoeken en aansluitkosten die al snel in de tonnen lopen. Er is niks geheimzinnigs aan, dit is een gebruikelijke werkwijze. We moeten die kosten bij de juiste bv onderbrengen.”

Blij
Bertholet is blij dat buurtbewoners zich actief opstellen en ‘meedenken’ en dat er ‘blijkbaar een groot draagvlak is voor een zonnepark’. ‘Buurtbewoners kunnen ook financieel deelnemen in het park dat ongeveer 2.000 huishoudens van elektriciteit kan voorzien. Of we het terrein willen verkopen aan de coöperatie? Alles is bespreekbaar, maar dan moet alles financieel kloppen.’

PvdA
Het initiatief voor een coöperatie sluit naadloos aan op het standpunt van de PvdA dat commerciële bedrijven, zoals PowerField, bij de ontwikkeling van zonneparken buiten de deur moeten worden gehouden